Vláda schválila novelu občanského zákoníku

17. 09. 2015

Legislativní rada vlády schválila návrh novely českého občanského zákoníku.

17.9.2015

Legislativní rada vlády schválila návrh novely českého občanského zákoníku. Nově bude obchodním korporacím v některých případech stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem místo doposud vyžadované plné moci ve formě veřejné listiny. Novela by také měla zavést veřejnou evidenci svěřenských fondů a znovu zavádí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí.