Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem

07. 09. 2015
Daňové plánování

Zástupci Švýcarska a Lichtenštejnska podepsali novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

7.9.2015

Zástupci Švýcarska a Lichtenštejnska podepsali novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Až smlouva vstoupí v účinnost, budou moci společnosti z jedné země vlastnící minimálně 10 % kapitálu společnosti z druhé země po dobu alespoň 1 roku využívat nulové srážkové daně na výplatu dividend. V ostatních případech budou dividendy podléhat 15% srážkové dani. Na úroky a licenční poplatky se bude uplatňovat nulová sazba srážkové daně.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti