Časový harmonogram implementace Čtvrté AML směrnice zveřejněn

28. 08. 2015

20. května 2015 Evropský parlament schválil Čtvrtou směrnici proti praní špinavých peněz, která poprvé zavádí povinnost vést centrální rejstříky obsahující informace týkající se skutečných vlastníků společností a jiných právních entit, včetně trustů.

28.8.2015

20. května 2015 Evropský parlament schválil Čtvrtou směrnici proti praní špinavých peněz, která poprvé zavádí povinnost vést centrální rejstříky obsahující informace týkající se skutečných vlastníků společností a jiných právních entit, včetně trustů. Tyto rejstříky mají být přístupné státním a finančním autoritám a za určitých podmínek také veřejnosti. V případě trustů nebudou informace veřejnosti přístupné vůbec. Směrnice také zahrnuje ustanovení o nahlašovací povinnosti některých subjektů, jako jsou právníci, banky nebo auditoři, kdy tyto subjekty musí nahlašovat podezřelé aktivity svých klientů.

Nová směrnice vstoupila v platnost 26. června 2015 a musí být implementována do národních práv členských zemí do 26. června 2017. Všechny dotčené společnosti budou muset být v souladu s novými ustanoveními do 26. června 2017.