Nový proces zažádání o výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění v Lotyšsku

14. 08. 2015
Daňové plánování

V Lotyšsku se uplatňuje nový postup při uplatňování výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění.

14.8.2015

V Lotyšsku se uplatňuje nový postup při uplatňování výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění. Nerezidentní příjemce příjmu plynoucího z lotyšského zdroje musí dodat potvrzení o své rezidenci před podáním souvisejícího daňového přiznání. Dříve poplatníci museli potvrzení předložit v době učinění platby.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti