Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem

03. 07. 2015
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, která bude účinná od roku 2016.

3.7.2015

Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, která bude účinná od roku 2016. Na základě smlouvy budou dividendy a úroky vyplácené z České republiky do Lichtenštejnska (mj. i Lichtenštejnské nadaci) podléhat nulové srážkové dani v případě, že přijímající lichtenštejnská společnost drží alespoň 10 % na kapitálu české společnosti po dobu 1 roku. V ostatních případech a také v případě výplaty licenčních poplatků bude sazba srážkové daně ve výši 10 %. Lichtenštejnsko neuplatňuje žádné srážkové daně na úroky a dividendy vyplacené do zahraničí.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti