Nová daň ve Velké Británii - shrnutí

06. 04. 2015
Daňové plánování

Od 1. dubna 2015 byla ve Velké Británii zavedená nová daň (diverted profit tax).

6.4.2015

Od 1. dubna 2015 byla ve Velké Británii zavedená nová daň (diverted profit tax). Cílem je postihnout zisky, které společnosti úmyslně odvádějí z Velké Británie za účelem vyhnout se zdanění zisků. Díky tomu, že v nedávné době vyšlo najevo, že společnost Google odváděla posledních pár let velmi nízkou daň i přes vysoké výnosy, se tato daň označuje také jako ,,google tax“.

Sazba nové daně je stanovena ve výši 25 % (současná sazba daně z příjmů právnických osob je 20 %). Daň bude na zisky společností v těchto případech:

  • společnost se bude vyhýbat založení stálé provozovny,
  • u vnitro-podnikových transakcí uskutečněných pouze za účelem daňové úspory bez jakéhokoliv dalšího ekonomického opodstatnění.

Daň se nevztahuje na níže uvedené:

  1. Malé a střední podniky
  2. Společnosti s ročním obratem nižším než 10 mil. liber
  3. Společnosti, jejichž náklady za 12měsíční účetní období nepřekročí obrat 1 mil. liber

V případě, že dojde ke splnění předpokladů, na základě kterých je nová daň uvalena, je společnost povinna tuto skutečnost oznámit britskému správci daně (HMRC) do třech měsíců od konce účetního období, ve kterém byly předpoklady naplněny. Britský správce daně následně během 2 let vydá tzv. předběžné oznámení, po jehož vydání musí společnost k této záležitosti zaslat písemné prohlášení. HMRC prohlášení zváží a následně vyhotoví či nevyhotoví platební výměr, kde bude stanovena daň. Tuto daň musí společnost zaplatit do 30dnů od jeho vydání.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti