Slovensko: Novela zákona o správě daní

15. 06. 2015
Daňové plánování, DPH

Na Slovensku byl předložen návrh novely zákona účinný od 1. 1. 2016

15.6.2015

Na Slovensku byl předložen návrh novely zákona účinný od 1. 1. 2016. Níže popisujeme navrhované změny:

  • V případě, že osoba povinna komunikovat elektronicky (např. plátce DPH, daňový poradce) nedoručí po výzvě podání (daňové přiznání, kontrolní výkaz) elektronickými prostředky, bude toto podání považováno za nedoručené.
  • Navrhuje se, aby daňový subjekt mohl podat dodatečné daňové přiznání v lhůtě do 15 dnů po sepsání zápisu o zahájení daňové kontroly, doručení oznámení o daňové kontrole nebo doručení oznámení o rozšíření daňové kontroly.
  • S cílem motivovat daňové subjekty k včasnému a řádnému plnění daňových povinností se při pozdním doručení stanovené daně navrhuje zvýšení pokut.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti