Možné odložení zavedení centrální evidence tržeb

26. 05. 2015
Daňové plánování

Česká vláda v nedávné době oznámila svůj záměr zavést centrální evidenci tržeb.

26.5.2015

Česká vláda v nedávné době oznámila svůj záměr zavést centrální evidenci tržeb. Konkrétně se bude jednat o online systém, do kterého budou převáděny informace o hotovostních platbách, za účelem snížení rozsahu šedé ekonomiky. V současnosti však vznikají dohady, zda původní plán zavedení evidence od roku 2016 je reálný, neboť související legislativa ještě nebyla dokončena, a technické řešení evidence nebylo dosud specifikováno.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti