Ukrajina – změny daňové legislativy a dopad na struktury s Kyprem

25. 03. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Nový ukrajinský daňový kodex zavádí definici beneficial ownership, podle které nejsou za skutečné vlastníky považování prostředníci ani nominee akcionáři.

25.3.2012, Eurofast

Nový ukrajinský daňový kodex zavádí definici beneficial ownership, podle které nejsou za skutečné vlastníky považování prostředníci ani nominee akcionáři. Podle článku je těžké odhadovat, jaký tato změna bude mít dopad na interpretaci SZDZ. Pokud ukrajinský subjekt vyplácí dividendy, licenční poplatky či úroky kyperskému, je důkazní břemeno na ukrajinském subjektu – pokud má pochyby, zda kyperský příjemce je BO, může srazit daň a nechat kyperský subjekt, aby se domáhal vrácení daně a prokazoval svůj status BO.
Mělo by se také pracovat na nové smlouvě mezi zeměmi, která by tuto problematiku ošetřila přímo. Ukrajina také zavádí uznatelnost nákladů za konzultace atp. placené nerezidentům jen do výše 4% tržeb (do jurisdikcí z blacklistu nejsou platby uznatelné vůbec).

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme