Útek do daňových rajov

21. 05. 2012
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

Na Slovensku bol v 1. kvartáli roku 2012 rekordný záujem o odchod do daňových rajov, keď odišlo 77 slovenských firiem.

21.5.2012, STV1

Daniel DUCHOŇ, predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet

--------------------

V záujme Slovenskej republiky je, aby čo najmenej subjektov odchádzalo do daňových rajov.

 

Karel PLUHAŘ, Akont Trust Company

--------------------

V súčasnosti na Slovensku v 1. kvartáli roku 2012 bol ten záujem rekordný za posledné 3 roky.

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

Téma daňových rajov začína byť stále ožhavejšia.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Len za prvé 3 mesiace tohto roku odišlo do daňových rajov 77 slovenských firiem. Najväčší záujem mali o Sejšeli, Spojené štáty americké a Cyprus. Doteraz bol najväčším rajom Holandsko, mimochodom známym daňovými výhodami už v 16. storočí. V posledných rokoch tu sídlilo viac ako 1000 slovenských firiem. A ich počet bude v daňovo atraktívnych krajinách narastať.

 

Miroslav BEBLAVÝ, poslanec NR SR

--------------------

Musíme veľmi dôsledne rozlišovať daňovú konkurenciu medzi normálnymi krajinami a naozaj daňový raj, čo je krajina nielen s nízkymi daňami, ale najmä krajina, ktorá odmieta poskytovať informácie a v podstate chce chrániť najmä ľudí, ktorí tam schovávajú peniaze aj pred ich vlastnými, pred ich vlastnými krajinami.

 

Vladimír BAČIŠIN, ekonomický poradca

--------------------

Je možné radikálne riešenie a to je zakázanie platieb na účty firiem registrovaných v daňových rajoch. Proti tomu by určite boli ale nadnárodné korporácie, ktoré využívajú tieto územia kvôli optimalizácii zdanenia a maximalizácii zisku.

 

Daniel DUCHOŇ, predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet

--------------------

Legislatíva či už Európskej únie alebo celosvetovo umožňuje vytvorenie daňových rajov. A v podstate podnikateľské subjekty viacerých krajín využívajú práve daňové raje.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Keď sa vrátim k programovému vyhláseniu vlády, to sa zaoberá daňovými podvodmi. Iste, tie sú veľmi dôležité, ale daňové úniky pokiaľ nie sú kvalifikované ako daňové podvody, akoby unikali spod pozornosti.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD už v 90. rokoch označila daňové raje za škodlivú daňovú súťaž a vážny ekonomický problém pre krajiny, odkiaľ firmy odchádzajú. Za raje označila krajiny, kde sa vyberajú buď nízke alebo žiadne dane, za zriadenie firmy sa platia minimálne poplatky a nevyžadujú sa od nich prakticky žiadne výkazy. Proti daňovým rajom bojoval prakticky celý svet. Hoci vláda Georga Busha im fandila.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Medzinárodná verejnosť to konštatovala veľmi jednoznačne. Asi v polovici 90. rokov, keď v roku 1996 vznikla na pôde OECD významná iniciatíva, ktorá sa zaoberala takzvanou škodlivou daňovou súťažou, do ktorej predovšetkým zahrnieme daňové raje. Žiaľbohu táto iniciatíva to v roku 2000 bola zabrzdená prvou Bushovou administratívou a odvtedy to, čo sa pripravovalo na pôde OECD už sa vlastne nikdy do medzinárodnej debaty nevrátilo.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Vy ste vlastne v európskych štruktúrach. Diskutuje sa o tomto probléme?

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

Áno. O tom probléme sa už dlhodobejšie diskutuje, ale tie výsledky zatiaľ nie sú hmatateľné.

 

Ján POČIATEK, bývalý minister financií

--------------------

Podľa mňa je to veľký problém a myslím si, že by sa s tým Európska únia mala nejakým zásadnejším spôsobom vysporiadať. Dokonca si myslím, že tento tlak aj bude čoraz viac prichádzať, pretože všetky krajiny bojujú dnes s nejakou konsolidáciou, ktorá je pre všetky krajiny náročná. A takýmto spôsobom niektoré krajiny parazitujú vlastne na tom systéme, že ten daňový damping, ktorý, ktorý tam ponúkajú podnikateľom, ohrozuje príjmy v tých iných krajinách.

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

Samotná Európska únia problém daňových rajov nevyrieši, ak sa, ak ich neriešia Spojené štáty americké, Rusko, Čína, Japonsko a ďalšie krajiny.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Prečo politici nemajú záujem tento problém riešiť?

 

Vladimír BAČIŠIN, ekonomický poradca

--------------------

Vedia a povedzme si aj niektoré politické strany sa financujú prostredníctvom mechanizmu firiem registrovaných v daňových rajoch.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Nemožno asi generalizovať. Ja som uviedla prvú Bushovu administratívu, ktorá vlastne zastavila iniciatívu OECD. Naopak druhá Clintonova administratíva výrazne podporovala boj proti daňovým rajom. Tým nechcem poukazovať prstom, že jeden je dobrý alebo zlý, ale samozrejme, že treba za tým hľadať určité záujmy, kto s kým je prepojený.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Po 11. septembri 2001 sa pôvod financovania útokov označili práve daňové raje. Kde sa mali prať špinavé peniaze. Takže napriek tomu, že sa daňové raje využívajú zákonným spôsobom, sú oblasti, na ktoré sa viaže aj kriminalita. Politici niektorých krajín vyvážali takto peniaze dokonca získané z verejných zdrojov. Oficiálne sa hovorí o krajinách 3. sveta.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Už i predtým od roku 2000 FATS čo, čo je inštitúcia pridružená pri OECD publikoval takzvaný čierny zoznam. Kde boli uvedené tie daňové raje, kde je aj riziko prania špinavých peňazí. V podstate ide o tento druh kriminality.

 

Michal SLIVKA, hovorca Spravodajskej jednotky kriminálnej polície

--------------------

V takýchto prípadoch najčastejšie sa páchatelia dopúšťajú daňovej trestnej činnosti, prípadne prania špinavých peňazí a podobne.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Každý ten štát si to upravuje trošku inak. V ostatnom čase v Spojených štátoch je veľmi silná iniciatíva. Volá sa to v angličtine asi takto že stop tax haven invasion act. Je to dokonca iniciatíva spojená senát aj House of reprezentatives, ktorá chce výrazne sprísniť legislatívu v takom smere, aby nedochádzalo, alebo aby sa ďalej znížil daňové úniky do daňových rajov.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Kriminalita zrejme nie je tým prvoradým problémom daňových rajov. Ale odkedy krajiny po finančnej kríze naháňajú každý cent do štátnej pokladnice, viac sa venujú aj daňovým rezervám, akými sú daňové raje.

 

Daniel DUCHOŇ, predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet

--------------------

Každý štát v Európskej únii má, má obrovský dlh verejných financií, a práve z toho dôvodu bude snaha ešte dôslednejšie prispievať k tomu, aby, aby spoločnosti platili dane na území, na ktorom podnikajú.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Do redakcie sme dostali list doslova zúfalej 70-ročnej pani, od ktorej firma Omikron Trade Limited vymáhala prostredníctvom exekučného príkazu dlh zo Sociálnej poisťovne. Ten cez poplatky narástol na viac ako 20 tisíc eur. Prípad je v súdnom konaní. Ale čo je zaujímavé, spomínaná firma má sídlo na britských Panenských ostrovoch a čo je ešte zaujímavejšie, firme pohľadávku Sociálnej poisťovne predala firma Bencont Investments, ktorá mala so Sociálnou poisťovňou oficiálnu zmluvu. Sídlo má na Cypre. Je úplne normálne, aby štátna firma ako Sociálna poisťovňa uzatvárala zmluvu s firmou, ktorá má sídlo v daňovom raji?

 

Jana ĎURIAČOVÁ, hovorkyňa Sociálnej poisťovne

--------------------

Firma, ktorú spomínate, bola jednou z firiem, ktorej Sociálna poisťovňa v roku 2008 postúpila pohľadávky. Dnes vám neviem vysvetliť, prečo sa vtedajšie vedenie Sociálnej poisťovne rozhodlo pre tento postup. Viem vám len povedať, že súčasné vedenie Sociálnej poisťovne nikdy týmto spôsobom nekonalo, ani konať nebude. Ak je potrebné pohľadávky odpisovať, tak ich dávame do po následnom schválení dozornou radou do slovenskej konsolidačnej. A tam je 100 % účasť štátu.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Takže firmy získali vtedy z pohľadávok takmer 2 milióny korún. Svoje podiely a štátu nezaplatili. Čo za normálnych okolností mali. Boli šikovné, ale čo v rozpočte ostane pre školstvo, sociálnu oblasť, ak si takto budú počínať všetci? Nemohol by si teda štát poberateľ daní nejakým spôsobom podmienkovať verejné zákazky?

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

Áno, to je jedna možno z foriem, ako sa jednotlivé štáty môžu účinnejšie brániť. Možno by taká vec mohla byť zakotvená v legislatíve. Takže snáď áno.

 

Martin DANČIŠIN, Glatzova & Co., advokát

--------------------

No je minimálne zvláštne, že štátna inštitúcia používa k vymáhaniu práve offshoreovú firmu. To je samozrejme zvláštne.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Teda firmu, ktorá sídli v daňovom raji...

 

Martin DANČIŠIN, Glatzova & Co., advokát

--------------------

Presne tak.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Všetci naši respondenti zdôrazňovali, že tento problém je riešiteľný iba globálne. No niektoré krajiny už samé od seba sprísnili podmienky odchodu do daňových rajov. Totiž nejde len o nejaké malé firmičky, ale obvykle banky či poisťovne, alebo investičné fondy so značným obratom.

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

Štáty samotné sa môžu do istej miery takýmto daňovým únikom brániť silnou progresívnou daňou.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

To jest?

 

Sergej KOZLÍK, bývalý minister financií, poslanec EP

--------------------

To znamená, že firmy, ktoré nereinvestujú zisk, ktorý zarobia na trebárs na Slovensku a nereinvestujú aspoň časť toho zisku, tak by mali daň vyššiu.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Je tento problém riešiteľný na národnej úrovni, alebo len globálne?

 

Miroslav BEBLAVÝ, poslanec NR SR

--------------------

Čiastočne riešiteľný aj na národnej úrovni v tom, že krajiny môžu mať svoje pravidlá napríklad o tom, že ak chcete previesť peniaze do takejto do takejto krajiny, tak musíte zaplatiť nejakú daň už pri tom prevode, alebo nejak inak. Napríklad vo Francúzsku nemôžu spoločnosti registrovať v daňových rajoch vydávať verejne obchodovateľné cenné papiere, akcie alebo dlhopisy.

 

Ján POČIATEK, bývalý minister financií

--------------------

Slovensko by malo participovať a podporovať ten tlak, ktorý už momentálne začína v Európe narastať.

 

Brigita SCHMÖGNEROVÁ, bývalá ministerka financií

--------------------

Od nášho úsilia, keď sme pripravovali daňovú reformu v roku 2000 - 2001, keď sa robila reforma daňovej správy, vývoj šiel dolu vodou. Môžem to povedať veľmi jednoznačne a znamená to aj to, že výrazne narástli daňové podvody, tunelovanie štátneho rozpočtu cez vratky DPH, výrazne narástli daňové úniky. Neviem to však dokumentovať presnými číslami.

 

Radko KURUC, poradca ministra financií SR

--------------------

Ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom vnútra a ministerstvom spravodlivosti v súčasnosti pripravuje návrh série legislatívnych opatrení na zamedzenie daňových únikov.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Medzi inými sme oslovili aj posledných ministrov financií Ivana Mikloša, ktorý sa k téme nechcel vyjadrovať. Aj súčasného ministra Petra Kažimíra, ktorý nás odkázal na hovorcu. Veľa sme sa toho nedozvedeli. Vraj ani ministerstvo financií nemá údaje o únikoch daní.

 

Radko KURUC, poradca ministra financií SR

--------------------

V tomto prípade vám viem povedať len to, že vzhľadom na aktuálny stav rozpracovania týchto návrhov, je predčasné hovoriť o akýchkoľvek kvantifikáciách.

 

Miroslav BEBLAVÝ, poslanec NR SR

--------------------

V prípade Slovenska sa hovorí, odhady ministerstva financií hovoria v prípade všetkých daní pravdepodobne niekoľkých percentách HDP. Najväčšie úniky sú pravdepodobne na dani z pridanej hodnoty, kde sú odhady, že to presahuje až 1 % HDP.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

To jest?

 

Miroslav BEBLAVÝ, poslanec NR SR

--------------------

To je v našom prípade asi 700 miliónov eur ročne a viac.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Pre úplnosť je dôležité povedať, že daňové raje v daňových stratách nie sú najväčším problémom. Oveľa väčšie úniky sú pri platení DPH a jeho takzvaných vratkách. Slovensko sa považuje za 3. najhoršiu krajinu v Európe vo výbere daní. No úniky daní si netrúfa odhadnúť ani ministerstvo financií. Hoci má tento problém takpovediac na stole.

 

Radko KURUC, poradca ministra financií SR

--------------------

Slovenský daňový systém je v priemere, respektíve v porovnaní s krajinami Európskej únie naozaj veľmi jednoduchý. Otázka výberu daní je, je už druhá vec.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Tie daňové raje, keby ste to vedel odhadnúť?

 

Miroslav BEBLAVÝ, poslanec NR SR

--------------------

Tak tam samozrejme za Slovensko nemáme žiadne konkrétne čísla, ale celosvetové odhady sú v stovkách miliard dolárov.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Dnes nájdete na internete celý rad firiem, ktoré radia, ako si založiť takzvanú offshore firmu a aký je pre ňu optimálny daňový raj, respektíve krajina šitá na mieru.

 

Karel PLUHAŘ, Akont Trust Company

--------------------

Pokiaľ by sme mali hovoriť len o daňovej optimalizácii, tak tá hranica, kde sa klientovi vyplatí zvažovať trebárs cyperskú medzinárodnú štruktúru, tak je 100 tisíc eur zisku ročne. Samozrejme čím viacej, čím vyšší je zisk, tým je pre klienta zaujímavejší využiť napríklad cyperské medzinárodné štruktúry.

 

Martin DANČIŠIN, Glatzova & Co., advokát

--------------------

Ja si hlavne nemyslím, že v súčasnej dobe by hlavným dôvodom, alebo hlavnou motiváciu odchodu do zahraničia boli dane. Myslím, že podnikatelia skôr hľadajú nejakú stabilitu, hľadajú ochranu svojho majetku, hľadajú ochranu pred zásahom svojich národných štátov. To či a ako na tom daňovo ušetria, to je ďalšia vec. Ale myslím, že tým primárnym motívom v dnešnej dobe ale aspoň u našich klientov nie je snaha ušetriť na daniach.

 

Karel PLUHAŘ, Akont Trust Company

--------------------

Najväčší záujem zo všetkého je o to, aby si podnikatelia vyriešili riziká, ktoré sú spojené s podnikaním a zároveň zaistili anonymitu vlastníctva u svojich firiem.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Médiá narátali až 200 daňových rajov. Ale môže ísť len o časti krajín alebo ostrovov. Oficiálne sa eviduje viac ako 40 krajín považovaných za daňové raje. OECD ich zaradila na takzvané čierne, šedé a biele listiny. Na čiernych sú podozrivé krajiny napríklad z prania špinavých peňazí. Na šedých trebárs tie, ktoré nedodržiavajú dohody, respektíve odporúčania OECD. Keď vy ste boli minister financií, venovali ste sa tomuto problému?

 

Ján POČIATEK, bývalý minister financií

--------------------

Problém je, že to nezvládne nikto vyriešiť lokálne. Toto sa bude musieť vyriešiť podľa mňa na úrovni celej Únie.

 

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka

--------------------

Daňové raje sú vážnym medzinárodným problémom, ktorý sa žiaľ kvôli rozporuplným záujmom len tak nezvládne. Niekto chce zarábať a tých, ktorí by tomuto druhu podnikaniu chceli stanoviť, alebo mali stanoviť nejaké jasné pravidlá, je málo. Nehovoriac o tom, že rozporuplné sú aj názory liberálov a takzvaných ľavičiarov. Ale izmy by sme asi mali nechať bokom.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti