Nové pokyny týkající se lucemburských partnerships

23. 03. 2015
Onshore

Existují dva druhy lucemburských partnerships – běžný partnership s ručením omezeným a speciální partnership s ručením omezeným.

23.3.2015

Existují dva druhy lucemburských partnerships – běžný partnership s ručením omezeným a speciální partnership s ručením omezeným. Pro obě partnerships platí, že pokud nevykonávají obchodní činnost, tak nepodléhají municipální dani z příjmů právnických osob. Nový oběžník specifikuje, že alternativní investiční fondy založené jako lucemburské partnerships nevykonávají obchodní činnost v případě, že generální partner vlastní podíl v partnershipu nižší než 5 %. Bez ohledu na výši podílu generálního partnera se za obchodní činnost nepovažují SICAV, SIF, SICAR a alternativní investiční fond založený mimo území Lucemburska, jehož vedení sídlí v Lucembursku.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme