Osvobození podílů ze zisku zrušeno

23. 05. 2014

V rámci zrušení konceptu Jednotného inkasního místa nebude zavedeno ani osvobození dividend a podílů na zisku, jak bylo původně od roku 2015 plánováno.

23.5.2014

V rámci zrušení konceptu Jednotného inkasního místa nebude zavedeno ani osvobození dividend a podílů na zisku, jak bylo původně od roku 2015 plánováno.