Založit offshore společnost nestačí

02. 06. 2014
Offshore

Někteří lidé se domnívají, že k účinnému snížení daňové povinnosti stačí založit nějakou offshore společnost a znát základní pravidla pro její používání. Pouhé založení offshore společnosti bez promyšlené daňové koncepce a odborné analýzy podnikatelského projektu však vede spíše k problémům než k užitku.

Jenom založit offshore společnost už dnes nestačí

10 offshore zásad

Na co si dát pozor při optimalizaci daní pomocí mezinárodního daňového plánování a offshore společností?

Někteří lidé se domnívají, že k účinnému snížení daňové povinnosti stačí založit nějakou offshore společnost a znát základní pravidla pro její používání. Pouhé založení offshore společnosti bez promyšlené daňové koncepce a odborné analýzy podnikatelského projektu však vede spíše k problémům než k užitku.

Aby daňové plánování v dlouhodobém horizontu správně fungovalo a nedocházelo k porušování zákonů žádné zúčastněné země, je nutné věnovat offshore problematice patřičnou péči. Nejdůležitější část daňového plánování spočívá v analýze, nastavení a řízení optimalizační struktury. Samotná existence offshore společnosti nezaručí její správné a dlouhodobé fungování.

Připravili jsme pro Vás 10 základních offshore zásad, vycházejících z dlouhodobé praxe se zakládáním offshore společností a řízením offshore struktur. V offshore podnikání často platí, že kdo se do problémů ještě sám nedostal, často přehlíží preventivní doporučení. Přesto věříme, že tyto rady pomohou k lepší orientaci a využívání offshore ve vašem podnikání:

1) Koncepce offshore a onshore podnikání.

Je třeba přesně vážit každý vztah a transakci mezi jednotlivými společnostmi. Pro správné koncepční nastavení offshore a onshore struktury musíme detailně znát všechny související daňové a právní aspekty. Poradit se o plánované koncepci je tedy v podstatě hlavní částí offshore a onshore podnikání, na kterou navazují další kroky. Konzultace s odborníkem Vám zajistí, že navržená offshore koncepce je správná, a že neexistuje lepší způsob daňové optimalizace.

2) Offshore a onshore společnosti a analýzy transakcí

Pro správné fungování zvolené offshore a onshore struktury musíme analyzovat přesnou podstatu budoucích transakcí a právní znění smluv. Při dodržení legálních mantinelů u všech transakcí bude zvolená offshore struktura fungovat dlouhodobě a nevyskytne se problém s finančními úřady.

3) Výběr offshore společnosti

V momentě, kdy již máme připravenou funkční koncepci offshore podnikání, přichází na řadu založení společnosti. Důležité přitom je zvolit pro své podnikání tu správnou společnost.

Jednotlivé offshore jurisdikce sice poskytují celkem podobné služby, ale v detailech se liší. Navíc pro požadovaný účel (zasazený do celkové daňové koncepce) může být výhodnější založit nějakou "onshore" společnost - tj. společnost rezidentní v zemi se standardním zdaněním. (Například založení společnosti v Nizozemsku, Velké Británii, Belgii, Dánsku, na Kypru, na Maltě apod.) Výběr společnosti je nutné pečlivě zvážit a seznámit se se specifikami vybrané společnosti.

4) Přístup finančních úřadů k offshore společnostem

V případě, kdy se v účetnictví obchodních partnerů objeví faktury od offshore společnosti, finanční úřad obvykle detailně zkoumá pozadí této transakce. Je tedy užitečné dobře znát standardní přístupy finančních úřadů k daňovému plánování. K tomu je třeba kvalitní odbornost a dlouholetá zkušenost v mezinárodním daňovém plánování. Optimální způsoby řešení jsou vždy takové, které jsou nejen legální, ale také legitimní z pohledu finančního úřadu.

5) Povinnosti spojené s offshore i onshore podnikáním

Je nutné si uvědomit, jestli nevznikají další povinnosti v souvislosti s offshore podnikáním - např.registrace k DPH, oznamovací povinnost vůči ČNB, účetnictví, certifikát o daňovém domicilu, apostilační doložka čili apostil a podobně.

Většinu těchto problémů a administrativně náročných záležitostí však za vás může vyřešit obchodní partner. Vlastní kapacity využijete pouze k efektivním činnostem svého podnikání.

6) Průběžný offshore monitoring

Nejen v oblasti offshore podnikání dochází v posledních letech k častým změnám, neboť právní prostředí a daňové politiky většiny států se neustále vyvíjí.

Proto není vůbec možné obejít se při daňovém plánování a offshore podnikání bez kvalitního offshore monitoringu. Je potřeba průběžně sledovat a hodnotit změny, které mohou ovlivnit funkčnost podnikatelských struktur buď negativně, nebo naopak otevřou novou možnost, jak podnikání ještě zefektivnit.

7) Jaká je cena offshore společnosti?

Z pohledu podnikatele je dobré sledovat, co všechno je obsaženo v ceně společnosti. Je nutné odlišit cenu za pouhé založení offshore společnosti plus roční existenční poplatky vládě od ceny, která obsahuje kompletní správní, administrativní a poradenský servis.

Některým poradenským společnostem často podivnou náhodou "vypadne" z celkové inzerované ceny mnoho důležitých položek.

Podstatné jsou zejména průběžné poradenství a hlavně důkladné poradenství a vytvoření opatření v případě, že nastane problém či změna ve funkčnosti konkrétní offshore struktury. Další servis jako je zpracování a apostilace důležitých dokumentů, služby jmenovaného akcionáře a jmenovaného jednatele, zajištění funkční obchodní adresy, vedení účetnictví, zpracování a podání daňového přiznání k daním z příjmu a dani z přidané hodnoty, otevření účtů apod. by měl být rovněž automatickou součástí poskytovaného servisu.

8) Holdingová společnost a holdingové struktury

Podnikatelské potřeby bývají často velmi složité a specifické. Pro komplexní fungování společností se často vytvářejí holdingové struktury, které jsou vždy jedinečné a sestavují se na základě individuálního zadání.

Servis holdingových struktur zahrnuje návrhy řešení na zefektivnění či restrukturalizaci, a zohledňuje velké množství faktorů. Kromě základních motivů (daňová optimalizace, ochrana majetku a image zahraniční společnosti) existuje ještě mnoho dalších charakteristických prvků holdingu, o kterých se můžete rovněž dočíst na našich stránkách.

9) Kvalitní partner pro offshore servis a poradenství.

Při výběru partnera pro offshore i onshore společnosti by měly hrát roli hlavně zkušenosti a rozsah nabízených služeb.

V případě spolupráce s kvalitním partnerem budete také kvalitně a průběžně informováni o stavu a novinkách offshore ve světě - např. prostřednictvím firemních periodik a klientské komunikace.

10) Osobní přístup, důvěra a loajalita

V offshore podnikání je spolehlivost a vstřícnost vašeho partnera velmi důležitou charakteristikou. Offshore podnikání je dlouhodobé rozhodnutí, a proto musí být vybudováno na kvalitních základech.