Rostoucí administrativa vyhání podnikatele z Nizozemska

21. 03. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Kypr zůstává pro české podnikatele jedničkou při odchodu do zahraničí. Důvodem je nízká daňová zátěž, obchodní rejstřík pouze částečně přístupný on-line a vysoká úroveň právní ochrany zajištěná kvalitními zákony a členstvím v EU.

21.3.2012, Obchod & finance

Kypr zůstává pro české podnikatele jedničkou při odchodu do zahraničí. Důvodem je nízká daňová zátěž, obchodní rejstřík pouze částečně přístupný on-line a vysoká úroveň právní ochrany zajištěná kvalitními zákony a členstvím v EU. Naopak na Česku odrazují kontroly, nedůvěra ve stát a proměnlivá legislativa.

Podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) přibylo za rok 2011 celkem 328 českých firem se zahraničním vlastníkem. To umožňuje buď zcela skrýt skutečného vlastníka, či platit daně v zemi s výhodnějším daňovým systémem. Za sídlo svého vlastníka zvolilo155 firem Kypr, který tak už pátým rokem po sobě potvrzuje pozici nejrychleji rostoucí onshore destinace. Tedy země s podnikatelsky přívětivým prostředím a s renomé i zákony členské země EU.

Země umožňuje výrazně snížit daňovou zátěž při zachování důvěryhodnosti společnosti.
Kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (ČR 19 %) a nejvyšší sazba DPH dosahuje 15 % (ČR 20 %). "Pokud firma podniká v mezinárodním obchodu se zbožím a například v Česku prodává elektroniku z dovozu, ušetří na Kypru jen na dani z příjmu právnických osob 900 000 korun za každých vydělaných deset milionů. Další významné úspory mohou vznikat při obchodu s pohledávkami, poskytování provozních úvěrů a dalších činností. Firma také podléhá místním daňovým kontrolám, které se opírají o vstřícnou legislativní úpravu," říká Viktor Hába, specialista mezinárodního daňového plánování ze společnosti Akont Trust Company.

Právo na soukromí je silně respektováno

Mezi další výhody získané přesunem části podnikání na Kypr je, že kyperský obchodní rejstřík poskytuje on-line pouze základní informace, vlastnickou strukturu lze zjistit dotazem na místě. "Každý vážný obchodní partner má možnost si informace ověřit, ale široké veřejnosti jsou jména vlastníků a další citlivé údaje skryty. Právo na soukromí je na Kypru silně respektováno a česká nebo slovenská úprava, kdy jsou na internetu dostupná dokonce rodná čísla, je nepředstavitelná," připomíná Viktor Hába. Poslední oblastí výhod je neměnné právní prostředí a image standardní evropské země. Kyperské zákony jsou stabilní a drobné změny postupně dále zlepšují a zjednodušují podnikání. "Kypr je stabilní nejen v oblasti zákonů, ale také daní. Tamní vlády bez ohledu na stranickou příslušnost dělají vše pro to, aby podnikatele nalákaly a udržely. A stabilní prostředí je při dlouhodobém podnikání klíčové. Tuto výhodu ještě umocňuje skutečnost, že Kypr má s řadou zemí, včetně Česka, velmi výhodně nastavenou smlouvu o ochraně investic a kyperská firma má v případné arbitráži velmi silné postavení," zdůrazňuje Viktor Hába.

Podle zkušeností Viktora Háby firmy přesouvají svá sídla do zahraničí právě kvůli vysokým daním, častým kontrolám a proměnlivým zákonům. "Zhruba polovina zájemců o vytvoření mezinárodní struktury požaduje daňové výhody. Mírně ubylo podnikatelů, kteří kladou na první místo zajištění anonymity vlastnictví. Přibývá však těch, kteří si od přesunu do zahraničí slibují vstřícnější a předvídatelnější přístup úřadů. K záměru přesunout se do zahraničí přispívá i nedůvěra ve stát, zejména v účelné využití odvedených peněz. Zdá se, že nedůvěra ke státu roste a bude mít svůj dopad v nižším výběru daní," předpovídá Viktor Hába.

Místo Nizozemí Kypr

Naopak počet nizozemských společností vlastnících české firmy mírně klesá. Podle Viktora Háby je to zapříčiněno rostoucími náklady na udržování nizozemské firemní struktury a také ekonomickou krizí. Do Nizozemska odcházely spíše bohatší firmy požadující nezpochybnitelnou image. Srovnatelné výhody nyní nabízí Kypr a cena za založení a vedení kyperské společnosti je výrazně nižší.

Z offshore daňových rájů potvrdily své silné postavení Seychely a Britské Panenské ostrovy. Tyto destinace využívají podnikatelé, kteří chtějí zachovat stoprocentní anonymitu. Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od České republiky, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nepřináší úspěch.

Pokud je česká společnost přímo vlastněná firmou z těchto destinací, nelze využít daňových výhod, protože offshore země nemají s ČR uzavřenou smlouvu zabraňující dvojímu zdanění. "Jediným způsobem, jak zkombinovat daňové úlevy a absolutní ochranu soukromí, je využití mezinárodních holdingových struktur. Ty dokážou stlačit míru efektivního zdanění až k jednotkám procent a zajistí plné soukromí vlastníka," dodává Viktor Hába. Přesun sídla společnosti nebo útěk do zahraničí jsou zažité termíny, které v praxi znamenají, že vlastníkem české společnosti se stane zahraniční firma.

Česká společnost nadále podniká na území ČR, ale díky zahraničnímu vlastníkovi získává četné výhody. Mezi ně patří celkové nižší zdanění holdingu, možnost ochrany prostřednictví robustního práva a mezinárodním smlouvám nebo zajištění soukromí skutečnému vlastníkovi. Ten podnikání nadále kontroluje, ale možnost spojit ho s majetkem je velmi nízká.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme