Živnostenský list nepotřebujete

25. 06. 2007
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Rozhovor s Ing. Michalem Friedbergerem pro podnikatelský týdeník Profit o možnosti podnikání přes daňově optimalizované společnosti.

25.6.2007, týdeník Profit, Praha
Rozhovor s Ing. Michalem Friedbergerem pro podnikatelský týdeník Profit o možnosti podnikání přes daňově optimalizované společnosti.

Založení společnosti v zemi s nízkými daněmi je obdobné jako v Česku. Někdy dokonce i jednodušší. „Zpravidla není potřeba získávat živnostenský list," říká Michal Friedberger, obchodní ředitel společnosti Akont.

PROFIT: Co obnáší založení firmy v daňově vstřícných destinacích, jako je Nizozemsko, Malta, Kypr, Lucembursko?

FRIEDBERGER: Postup je v tomto případě velice obdobný jako při založení společnosti v České republice. Je nutné složit základní kapitál - podle destinace se pohybuje od několika set eur po desítky tisíc, vybrat jméno společnosti, zajistit jednatele a adresu. Na rozdíl od Česka není zpravidla potřeba získávat živnostenský list. Společnosti mohou po založení podnikat ve všech oblastech kromě licencovaných, jako je například bankovnictví a pojišťovnictví. Mají povinnost vést účetnictví, podávat daňová přiznání a odvádět daň. Daň často bývá nižší než v případě české firmy.

PROFIT: A jaké je zakládání firmy v zemích typu Kajmanské ostrovy?

FRIEDBERGER: Zásadním rozdílem v zakládací proceduře je rychlost. Zatímco v případě evropských států trvá založení i několik měsíců, na Bahamách nebo Kajmanských ostrovech to trvá maximálně několik dní. Další významnou výhodou je, že nemusí vést účetnictví a platit daně. Ostatní podmínky jsou podobné jako u evropských států. Společnost musí mít jednatele, adresu a registračního agenta, což je osoba sloužící pro komunikaci s úřady. Dále je nutné zaplatit poplatky státu a rejstříku.

PROFIT: O jaké destinace je největší zájem a proč?

FRIEDBERGER: Dotazy se nejčastěji týkají obecně známých destinací, jako jsou Britské Panenské ostrovy, Bahamy či Seychely. Zde založené společnosti se využívají především na zajištění anonymity vlastnictví v českých společnostech. Pro daňovou optimalizaci je jejich využití značně limitováno. Z těch evropských je největší zájem o Kypr, Nizozemsko, Maltu nebo Lichtenštejnsko. V nich už je možné využít řadu daňových výhod. Například příjem dividend a prodeje vlastnických podílů jsou osvobozeny od zdanění. Řada evropských holdingových společností přesouvá své sídlo do Nizozemska za lepším právním prostředím - zákony se zde nemění tak často a drasticky jako v Česku, panuje zde vyšší ochrana investic.

PROFIT: Využití typických daňových rájů pro daňovou optimalizaci má podle vás mnohá omezení. Proč?

FRIEDBERGER: Každý stát chce zdanit příjmy, které pocházejí z jeho území, i když jich dosáhne zahraniční společnost. To znamená, že pokud zahraniční společnost má příjem z České republiky, je zde tento příjem velmi často také zdaněn.

PROFIT: Jak se na firmu, která sídlí v některém z daňových rájů, dívají české finanční úřady?

FRIEDBERGER: Samozřejmě nemají tyto společnosti příliš v lásce. Pokud je ale z daňového pohledu celá struktura správně nastavena, nemohou nic dělat. Právě kvalitní poradce by měl upozornit klienta na případné problémy a rizika.

PROFIT: Zřejmě nejde uvažovat tak, že si jako česká akciová společnost zařídím pro daňovou optimalizaci dceru na Seychelách a budu provádět „nenápadnou" přefakturaci.

FRIEDBERGER: To nikoliv. Musíme se držet českých zákonů. Česká firma vede účetnictví a zdaňuje podle českých zákonů. Mohu vám ale dát příklad. Firma nakupuje zboží v Asii a prodává ho po celé Evropě. Česká společnost by zaplatila 24procentní daň ze zisku. Pokud ale obchod bude realizovat kyperská firma, zaplatí pouze desetiprocentní daň, v případě Hongkongu to bude dokonce nula.

PROFIT: Od jakého objemu se daňová optimalizace s využitím daňově vstřícných destinací vyplatí?

FRIEDBERGER: Pokud bych za svoji firmu platil na dani kolem půl milionu korun, začal bych o tom vážně uvažovat.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme