Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (2)

05. 12. 2006
Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní image

Mezinárodní obchod se zbožím a jeho daňová optimalizace.

5.12.2006,  Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

2 - Mezinárodní obchod se zbožím

Když se řekne mezinárodní obchod se zbožím, každý obchodník si ihned vybaví nejintenzivnější sféru podnikání, ve které se každou vteřinu točí miliardy korun, eur a dolarů. Ve snaze docílit co nejvyššího profitu každá firma podstupuje nekončící zápas o podíl na trhu, stlačování nákladů na co nejnižší mez, zdokonolování prodejních procesů a hledání optimální tržní ceny. Mezinárodní obchod se zbožím je také jedním z nejčastějších důvodů, proč dochází k použití společností ze zemí s privilegovaným daňovým režimem a k jejich zapojení do celé obchodní struktury. Subjekt založený ve vhodném daňovém ráji se může stát výborným centrem pro obchodní transakce všeho druhu. Pomocí mezinárodního daňového plánování se dá dosáhnout významných daňových úspor a zároveň velmi prestižní adresy společnosti, což zvýší image a tím neprodleně i obrat podnikání.

Jednou z nejfrekventovanějších forem optimalizace mezinárodního obchodu je využívání společností založených v USA, přestože existuje mnoho dalších možností - např. Velká Británie, Kypr, offshore společnosti. Je to hlavně z toho důvodu, že je to finančně relativně nenákladná cesta a přitom společnost má nadnárodní image. Často mívají naši klienti problémy uchytit se na evropském trhu, pokud své výrobky prodávají prostřednictvím české firmy. Poté co začnou dodávat na zahraniční trhy ty samé výrobky, avšak pod hlavičkou americké společnosti, jejich problémy rázem mizí. Navíc výběr vhodné společnosti jim umožní využít metod daňového plánování a snížit placenou daň. Americká společnost zapojená do řetězce mezi českou firmu a jejího obchodního partnera funguje stejně jako každá společnost na tržních principech a měla by tedy dosahovat zisku. Vzhledem k tomu, že lze dosáhnout nulového zdanění zisku americké společnosti, dojde ke snížení zdanění celé struktury. Uveďme si názorný příklad fungování popisované optimalizace.

Výchozí stav:
Česká společnost obchoduje v Evropě a v Asii. Zejména na vyspělé západní a také vzdálené východní asijské trhy se jí nedaří příliš prorazit. Náklady na jednotku produkce jsou 100 (a nezáleží na tom, zda výrobky vyrábí firma sama, nebo si je kupuje od dodavatele) a prodejní cena 200. Česká firma tedy realizuje zisk 100 z každé jednotky produkce a tento zisk musí v ČR zdanit daní z příjmu právnických osob (24 %).

Výsledek z jednotky produkce:

Zisk české společnosti 100
Zaplacená daň (24%) 24
Čistý zisk 76
Celková zaplacená daň 24

Nyní vezměme v úvahu, že česká společnost se rozhodla zapojit do svého řetězce společnost z USA, aby získala snazší přístup na zahraniční trhy při využití prestižního místa sídla. Cenu výstupu si společnost nepřeje měnit a ta tedy zůstane ve výši 200. Americká společnost samozřejmě chce realizovat také zisk, a proto česká společnost bude prodávat americké společnosti své výrobky za cenu 150 a ta je dále prodává odběratelům za cenu 200.

Situace po začlenění USA společnosti:

Vidíme, že došlo k přesunu poloviny zisku (ve výši 50) do USA společnosti. Vzhledem k tomu, že vhodně volená USA společnost nepodléhá dani z příjmu, není tento zisk zdaněn a tudíž došlo k poklesu celkové daňové povinnosti struktury společností. Díky využití prestižnějšího jména americké společnosti se jistě zvýší obraty, zlepší přístup na zahraniční trhy a navíc, co je neméně významné, tato nová optimalizovaná struktura dosahuje výrazné daňové úspory oproti původnímu stavu.

Výsledek na jednotku produkce:

Zisk české společnosti A 50
Zaplacená daň 12
Zisk USA společnosti 50
Zaplacená daň v USA 0
Čistý zisk skupiny 88
Celková zaplacená daň 12

V našem modelovém příkladě dosahuje optimalizovaná struktura poloviční daně oproti obyčejné variantě s českou společností. Ve velkých objemech výstupu se může jednat o miliony, a proto se není čemu divit, že mnoho podnikatelů realizuje mezinárodní obchod dokonce zcela přes americkou společnost. Když poměříme cenu provozu takové společnosti (asi 100.000 korun ročně) s přínosem této moderní struktury, dojdeme k závěru, že zahraniční varianta je velmi výhodná. V případě obchodu po Evropě je nutné ještě vyřešit pár detailů jako je registrace k VAT (DPH) v EU, ale to, stejně jako ostatní povinnosti, opravdu neznamená žádný problém, pokud rozumně vyberete partnera pro založení a administraci společností s akcentem na spolehlivost, servis a doplňkové služby.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti