Slovenskí podnikatelia a daňové raje

22. 05. 2012
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Snaha zabezpečiť si anonymitu vlastníckej štruktúry svojich firiem alebo dosiahnuť daňové úspory vedie slovenských podnikateľov k využívaniu výhod daňových rajov.

22.5.2012, GoodWill

Snaha zabezpečiť si anonymitu vlastníckej štruktúry svojich firiem alebo dosiahnuť daňové úspory vedie slovenských podnikateľov k využívaniu výhod daňových rajov.

Téma ochrany majetku spoločností, citlivých údajov o vlastníkoch a daňového plánovania s medzinárodnými prvkami dominovali odbornej konferencii Európske holdingové štruktúry, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Usporiadali ju spoločnosť Akont a advokátska kancelária Glatzova & Co.

Prečo sa odchádza do daňových rajov

Za prvé tri mesiace tohto roka využilo výhody tzv. daňových rajov 77 firiem a celkový počet slovenských firiem zapojených do medzinárodných holdingov tak dosiahol číslo 3 072. Obľúbený je v tomto smere napríklad Cyprus.

„Cyprus si podnikatelia volia vďaka miernejšiemu zdaňovaniu. Cyperské firmy neplatia žiadne dane z obchodu s cennými papiermi, pri vyplácaní dividend alebo z predaja obchodných podielov," uviedol Michal Friedberger, obchodný riaditeľ spoločnosti Akont Trust Company. „Daň z príjmov právnických osôb je tam na úrovni 10 %. Využitie Cypru v rámci daňového plánovania sa vyplatí od zisku 100 000 eur ročne pred zdanením," dodáva. Obľuba Seychelských ostrovov a do značnej miery aj niektorých štátov USA je daná možnosťou utajiť konečného vlastníka spoločnosti.

Medzinárodné holdingy

Významným dôvodom na založenie medzinárodných holdingov je právna ochrana majetku. Do tejto oblasti zapadajú zaistenie anonymity vlastníka a ochrana podnikania prostredníctvom využitia medzinárodných zmlúv o ochrane investícií. Tieto zmluvy sú výhodné najmä pre veľké firmy podnikajúce v štátom regulovaných alebo ovplyvňovaných odvetviach. V prípade, že sa štát rozhodne zmeniť zákonné pravidlá, môže sa firma domáhať náhrady svojich strát spôsobených zásahom štátu v medzinárodnej arbitráži. Čisto slovenská firma takúto možnosť nemá.

Podľa skúseností advokáta Martina Dančišina je častým motívom podnikateľov nielen ochrana majetku pred domovským štátom, ale tiež ochrana pred konkurenciou a rodinnými príslušníkmi.

Kto si môže prelustrovať vaše podnikanie

V porovnaní s Veľkou Britániou, Holandskom alebo Cyprom poskytuje Slovensko o podnikateľoch každému záujemcovi online a úplne zadarmo veľké množstvo informácií. Záleží na štáte, akým spôsobom nastaví hranicu medzi právom verejnosti či obchodných partnerov na informácie a právom na súkromie podnikateľa. „Ak právo dané štátom zaisťuje absolútnu anonymitu podnikateľov, ako napríklad na Seycheloch, môže utrpieť dôveryhodnosť danej firmy," upozorňuje M. Dančišin. Z jeho skúseností sú dobrým kompromisom Cyprus, Holandsko alebo Veľká Británia. „V týchto krajinách si obchodní partneri môžu overiť, komu firma skutočne patrí, ale susedia, ktorí si chcú preveriť podnikateľove majetkové pomery cez internetový prehliadač a majú na to pár minút času, si neprídu na svoje," vysvetľuje.

Kedy bude daňovým rajom aj Slovensko?

„Holandsko aj Cyprus, teda najobľúbenejšie krajiny pre daňové plánovanie, sú členmi Európskej únie. Preto nie je možné transakcie s týmito krajinami dodatočne zdaňovať," upozornil M. Friedberger. „Jedinou cestou, ako podnikateľom v presune do zahraničia zabrániť, je mať čo najnižšie a najjednoduchšie dane. Potom nemajú dôvod hľadať krajiny, kde by svoje dane optimalizovali," dodal.

Podľa M. Dančišina hrá kľúčovú úlohu aj stabilný právny systém, ako aj rýchle a predvídateľné rozhodovania úradov a súdov.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme