Rusko – boj s korupcí a offshorovými společnostmi

01. 03. 2012
Daňové plánování, Offshore

Premiér Putin označil stínovou ekonomiku za stále závažnější problém. Díky společnostem z offshorových jurisdikcí unikají jak daňové příjmy, tak především bují korupce.

březen 2012, Offshore Investment

Premiér Putin označil stínovou ekonomiku za stále závažnější problém. Díky společnostem z offshorových jurisdikcíunikají jak daňové příjmy, tak především bují korupce. Země se potýká s problémem odlévání peněz ze státních firem do zdánlivě nezávislých subjektů, které jsou však vlastněny či ovládány offshorovými společnostmi, které nakonec vlastní osoby spřízněné s vrcholovým managementem státních firem. Problémem je také oddělení aktiv (do offshorové společnosti) a aktivity (do ruské společnosti).

S tímto problémem by se měla vypořádávat novela obchodního zákoníku, podle které by subjekt jednající jménem offshorové společnosti měl být zároveň zodpovědný za závazky této offshorové společnosti. Také by se měl zvýšit tlak na zveřejnění BO offshorových společností vůči ruským daňovým autoritám. Návrh je zatím spíše ve fázi příprav.

Nicméně již do praxe zavedené jsou alespoň nároky na státní podniky – ty musí ohlásit BO svých obchodních partnerů. Pokud tyto informace od svého partnera nezískají, jsou povinny s ním ukončit spolupráci.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti