Kypr – dva rozsudky upevňující pozici země v mezinárodním daňovém plánování

20. 03. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Na Kypru byly vyneseny rozsudky v případech, které se týkaly problematiky mezinárodního daňového plánování.

20.3.2012, Eurofast

První kauza se týká společnosti Monetka. Tento případ přináší detailní analýzu struktury na licenční poplatky využívající kyperskou společnost jako majitele licence, poskytujícího právo na její využití ruskému subjektu (spřízněné osobě). Ruské daňové orgány tvrdily, že ruský subjekt zneužil formální struktury jen za účelem vylákání daňové výhody a struktura postrádá ekonomickou substanci.

Soud však byl názoru (a potvrdil tak postoj soudu nižší instance), že licence byla opravdu využita subjektem v podnikání, byla doložena patřičná dokumentace a spřízněnost subjektů transakci neovlivnila. Proti rozsudku se však daňová správa může znovu odvolat. Zajímavé také je, že den po vydání rozsudku vznesla ruská daňová správa obvinění za porušení pracovního zákoníku na jednu z dceřiných společností ruského subjektu. Tento rozsudek potvrzuje především velkou důležitost substance společností používaných v daňovém plánování.

Ve druhém případě šlo o strukturu s mateřskou společností na Bermudách, prostřední holdingovou společností na Kypru a dcerou v Dánsku. Dánská dcera vyplatila dividendy na Kypr a kyperská společnost následně identickou částku poslala jako splátku půjčky bermudské matce. Dánské daňové úřady napadly osvobození od srážkové daně podle PSD s tím, že se jedná o strukturu umělou. Soud souhlasil, že kyperský holding sice „beneficial owner“ není, nicméně že to samo o sobě nebrání použití PSD. Národní legislativa může klást další požadavky, aby bylo zamezeno zneužití, nicméně Dánsko takto neučinilo. Daňová správa zvažuje odvolání. Na druhou stranu i tento pozitivní rozsudek představuje jistou hrozbu, neboť mnohé národní daňové systémy požadavky na skutečné vlastnictví dividend pro osvobození od srážkové daně kladou.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme