Seychely

Seychely - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Seychelská republika (Seychely) patří mezi relativně mladé offshore jurisdikce. Potřebná legislativa byla přijata v roce 1994 a současné zákony nabízí komplexní, moderní a atraktivní přístup pro zakládání a vedení offshore společností, bankovnictví, pojišťovnictví, nebo vedení podílových fondů. V praxi jsou nejčastěji využívány seychelské offshore společnosti. Ty přináší v roli offshore akcionáře vysokou ochranu soukromí. Seychelly jsou využívány nejčastěji evropskými společnostmi. Důvodem je nulový časový posun a pověst stabilní země s dobře fungující infrastrukturou.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., s.a., BV, GmbH, SARL
Měna a úřední jazyk: Seychelská rupie (SCR); angličtina, kreolština, francouzština
Právní systém: Angloamerické zvykové právo, francouzské občanské právo a místní zvykové právo
Mezinárodní dohody v oblasti daní: FATCA, GATCA, 30 SZDZ, 11 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (teritoriální princip zdanění)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoliv národnosti; nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi:   Ne

OBECNÉ INFORMACE O SEYCHELÁCH

Poloha

Seychelská republika se rozkládá na souostroví v Indickém oceánu, severně od Madagaskaru. Největším z více než stovky seychelských ostrovů je Mahé. Hlavním městem je Victoria.

Populace

Počet obyvatelstva přesahuje 80 000 a z etnického hlediska jej tvoří potomci Francouzů, dále Afričané, Indové, Číňané a Arabové. V rámci náboženského vyznání dominují římští katolíci. 

Státní zřízení

Z hlediska státního zřízení představují Seychely republiku, která je nezávislým členem britského Commonwealthu. Hlavou státu je prezident a zákonodárnou moc reprezentuje Národní shromáždění (National Assembly).

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA SEYCHELÁCH

V hodnocení Světové banky Doing Bussines 2015, které porovnává světové ekonomiky na základě obtížnosti podmínek pro provozování podnikání, se Seychely nacházejí na 85. místě z celkového počtu 189 států. 

Podle ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders zaujímají Seychely 42. pozici. Především export a import vyžadují nižší náklady, než je průměr ostatních zemí OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA SEYCHELÁCH

Právní systém Seychel kombinuje angloamerické zvykové právo, francouzské občanské právo a místní zvykové právo. Legislativa upravující obchodní společnosti vychází ze Zákona o obchodních společnostech (The International Business Companies Act) z roku 1994.

Typy obchodních společností

Pro offshore podnikání se využívá seychelská mezinárodní obchodní společnost (IBC).

Založení společnosti

Zápis seychelské offshore společnosti probíhá vyplněním registračního formuláře na pobočce obchodního rejstříku. Obvyklá výše základního kapitálu je 100 000 USD, minimální hodnota je 1 USD. Základní kapitál může být splacený v jakékoliv měně. Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno, akcie bez nominální hodnoty, prioritní akcie, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem, nebo bez něj. Sídlo offshore společnosti musí být vedeno na Seychelách na adrese registračního agenta.

Název společnosti

Schválení názvu společnosti probíhá obvykle ve dvoudenní lhůtě. Může být vedeno v jakémkoli jazyce, pokud jej doprovází překlad do angličtiny či francouzštiny. Jména seychelských offshore společností nesmí být shodná či podobná s již registrovanými společnostmi, také se nesmí jednat o jména pod vládní či královskou záštitou, není dovolený ani název znamenající, že společnost se hodlá zabývat licencovanou či nežádoucí činností.

Jméno obchodní společnosti založené na Seychelách musí být doplněno koncovkou Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme nebo jejich zkratkami. Je možné užívat i jiné koncovky jako BV, GmbH a SARL.

Struktura společnosti

Jednatelé

Jednatel seychelské offshore společnosti musí být minimálně jeden, přičemž jím může být fyzická i právnická osoba jakékoli národnosti, která nemusí být seychelským rezidentem. Informace o jednatelích nejsou veřejně dostupné.

Funkce tajemníka společnosti není sice ze zákona povinná, ale obvykle jí společnosti využívají. Tajemník může být jakékoli národnosti a nemusí být rezidentní na Seychelách.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů seychelské offshore společnosti je jeden.  Informace o  akcionářích nejsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Obchodní společnosti založené na Seychelách nesmí obchodovat s rezidenty, nebo být vlastníky nemovitého majetku na Seychelách. Nelze podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, zajištění, správy fondů, správy aktiv a jiných činností, které mají souvislost s těmito oblastmi.
IBC nesmí na Seychelách poskytovat své sídlo, nebo prodávat své akcie veřejnosti.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA SEYCHELÁCH

Účetní povinnosti offshore společností založených na Seychelách:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční záznamy,
- nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM NA SEYCHELÁCH

Zahraniční obchodní IBC společnosti založené na Seychelách jsou osvobozeny od zdanění svých zahraničních příjmů, kapitálových zisků, darů i majetku. Offshore banky a obchodní společnosti se těší daňovým výjimkám, ale musí odvádět daň na sociální zabezpečení za své zaměstnance. 

Výše ročního poplatku za licenci pro seychelskou IBC je 100 USD bez ohledu na autorizovaný kapitál.

Srážková daň

IBC společnosti jsou osvobozeny od srážkových daní při výplatě dividend, úroků i licenčních poplatků.

Dohody o výměně informací

V roce 2014 se zavázaly k automatické výměně daňových informací v rámci GATCA.
V květnu 2014 přistoupily Seychely k FATCA (Model 1 - reciproční).

Seychely podepsaly 11 dohod o výměně informací v daňových zálěžitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Seychely mají uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s 30 zeměmi světa, mezi které Česká republika ani Slovensko nepatří.